Om du tidigare varit anställd är det lätt att tänka att du ska fakturera samma timlön plus semesterersättning och sociala avgifter. Riktigt så enkelt är det inte. Som frilansare har du betydligt större ansvar och kostnader än som anställd, vilket du behöver ta höjd för när du fakturerar. Du ska inte hamna i en sits där du behöver jobba över kvällar och helger för att få ekonomin att gå ihop. Om du redan från början vågar fakturera rätt belopp väntar ett frilansliv med mindre stress och mer energi!

Hur hög är din debiteringsgrad?

Debiteringsgraden är den andel tid av din arbetsdag som du får betalt för. Som frilansare kommer du onekligen behöva göra arbetsuppgifter utan betalt. T.ex. administrera, bokföra, köpa in material och inte minst sälja. Just att sälja och nätverka lär ta extra mycket tid i början – innan du hunnit bygga upp en kundbas.  All obetalda tid behöver du ta höjd för när du fakturerar kunden. Som frilansare eller konsult kan du räkna med en debiteringsgrad på 80 %. Det betyder att om du jobbar 8 timmar per dag så debatterar du för 6 ½ timme och gör obetalda arbetsuppgifter resten av tiden. När du fakturera kunden behöver du därför lägga på 25 % för den obetalda tiden. 

Din erfarenhet och kompetens ska synas på din fakturering

Besitter du redan nu erfarenheter och kunskaper inom vissa områden som ligger över medelnivån? Det kan vara vissa uppdrag som du vet att du gör otroligt bra. Det kan också vara jobb som du gjort så många gånger att du troligen är tre gånger snabbare än konkurrenterna. Dina erfarenheter har ett stort värde för kunden och det ska du inte vara rädd för att ta betalt för. Ett tips är att du tar reda på vad standardpriset är för uppdraget du ska fakturera kunden. Sen lägger du på 15 % för din unika erfarenhet. 

Ta bara lägre betalt om det finns starka skäl

Som ny frilansare ställs du troligen mot konkurrenter med större erfarenhet och kunskap när en uppdragsgivare ska välja leverantör. För att bli mer konkurrenskraftig kan du behöva en större portfolio, mer erfarenhet och fler referenser. Ta bara lägre betalt om uppdraget verkligen kan ge dig ett sådant värde. Har man väl givit en ny kund ett lågt pris kan det vara svårt att höja det vid nästa uppdrag. Kunden har då en tydlig uppfattning av vad ditt arbete ska kosta och kommer vara motståndskraftig mot en prishöjning. 

Har din bransch en lågsäsong?

En del branscher har en uppenbar skillnad mellan högsäsong och lågsäsong. Inom konsultbranschen är det vanligtvis svårt att få tag på kunder under juni, juli och augusti. Detta gör det svårt att sälja. Om du har en bransch med lågsäsong behöver du helt enkelt ha en kassa så att du kan betala ut full lön till dig själv under lågsäsongen. Därför behöver du ta mer betalt. 

Våga höja dina priser varje år

Du ska inte skämmas för att du höjer priserna lite varje år. Under året som gått har du blivit både kunnigare och snabbare. En frilansare med mer erfarenhet ska ha lite mer betalt. Detta vet kunden mycket väl. Har kunden uppskattat dina jobb under året så kommer hen i nio fall av tio att gå med på prishöjningen. Antagligen utan att ens höja på ögonbrynen. Tänk också på att en del av din prishöjning inte är en riktig prishöjning, utan bara en naturlig del av den årliga inflationen på ca 2 procent.

Looking for freelancers? Create a company account and post your gig for free.Read more
+