Som frilansare kan du arbeta både genom ditt eget aktiebolag, enskild firma eller genom ett egenanställningsföretag. I denna artiklen djupdyker vi mer i frågorna gällande att frilansa med aktiebolag.

Vi visar ett tydligt räkneexempel på vilka skatter & avgifter du behöver betala om du har ett aktiebolag. Självklart besvarar vi också den givna frågan; hur mycket du som frilansare kan få ut i lön och utdelning. Du kanske funderat på om det skulle vara fördelaktigt att starta ett aktiebolag? Det finns betydligt fler saker att överväga än skatter & avgifter. Nedan har vi listat de viktigaste. 

Fördelar med aktiebolag

 •       Du har möjligheten att ta ut aktieutdelning till låg beskattning
 •       Du blandar inte ihop företagets pengar med din privatekonomi
 •       Du kan få stöd från Tillväxtverket vid kriser som under Covid-19 epidemin
 •       Kunder, leverantörer och banker ser gärna att du har ett aktiebolag
 •       Om du har en vinst i bolaget och vill avsluta din verksamhet finns det fördelaktiga skatteregler
 •       Du kan ge dig själv förmåner som friskvårdspeng och minnesgåvor
 •       Som ägare (aktieägare) har du inget personligt ansvar för bolagets skulder, förutsatt att du följt reglerna för kontrollbalansräkning (mer om det längre ned)

Nackdelar aktiebolag

 •       Du behöver ha ett startkapital på 25 000 kr (kan vara en tillgång som en bil eller en  maskin)
 •       Du kan förlora startkapitalet om företaget går i konkurs
 •       Det krävs en del bokföring och administration, bland annat behöver du göra ett bokslut
 •       Du behöver löpande betala in sociala avgifter
 •       Du kan bli personligt ansvarig om ditt bolag inte betalat sina skatter vid en konkurs

Så fungerar ett aktiebolag

Ett aktiebolag består av flera andelar (aktier), som ägs av aktieägarna. Ju fler aktier varje aktieägare har, desto fler röster får denne vid bolagsstämman. Bolagsstämman sker en gång om året och tar beslut om hur eventuell vinst och förlust ska disponeras. Ju fler aktier du äger i aktiebolaget, desto fler röster får du vid bolagsstämman. Vid bolagsstämman kan beslut om aktieutdelning tas. Ett bestämt belopp från vinsten fördelas då ut på antalet aktier. Ju fler aktier du äger, desto större utdelning får du.

I praktiken har du själv total kontroll

Som frilansare kommer du äga alla aktier i bolaget och till styrelsen kan du utse dina familjemedlemmar. Bolagsstämman kommer för din del mer vara en skriftlig formalitet, eftersom du har all makt. Du kommer också kunna bestämma fritt kring hur mycket av vinsten som ska delas ut till dig som aktieägare – förutsatt att du följer skatteverkets regler.

En stor fördel med ett aktiebolag är att delägarna vanligtvis inte har personligt ansvar för eventuella skulder vid en konkurs. Detta förutsatt att styrelsen i god tid upprättat en kontrollbalansräkning när företaget börjar gå dåligt. Med hjälp av en kontrollbalansräkning kan man skydda bolagets kapital när kostnaderna överstiger intäkterna. Läs mer om kontrollbalansräkning  här på Bolagsverkets hemsida.

Hur tar man ut lön till sig själv från aktiebolag?

Om du är egenföretagare och startar ett aktiebolag anställer du dig själv, och tar därefter ut lön som vilket anställd som helst. När aktiebolaget betalar ut lön till dig, betalas samtidigt arbetsgivaravgifter, skatt och pension.

Aktieutdelning eller lön – vad är bäst?

Du har nu säkert listat ut att du kan få inkomst på två sätt från ditt aktiebolag – som lön (då du är anställd) eller som utdelning (då du är aktieägare). Om du väljer utdelning kommer skatten vara lägre än för lön, till en viss gräns. Utdelningen regleras av 3:12 reglerna som du kan läsa mer om här på Skatteverkets hemsida.

Exempel; beräkning av lön, skatt och utdelning för ett aktiebolag

Räkneexemplet är baserat på ett räkenskapsår. Vi har utgått från att du äger aktiebolaget helt själv och att det under året (räkenskapsåret) haft intäkter på 500 000 kr. Därefter har vi räknat ut lönskatt och utdelning

 

 

Uträkning nettolön
Bruttolön 210 000
Kommunalskatt ca 31 % på lönesumman minskat med grundavdrag -55 738
Statlig inkomstskatt på lönesumman 0 kr (lönen är mindre än 509 300)
Jobbskatteavdrag 23 941
Summa, nettolön efter skatt: 178 203

Uträkning utdelning
Intäkter 500 000
Kostnader (exklusive löner) 120 000
Lön (exklusive sociala avgifter) 210 000
Arbetsgivaravgifter 31,42 % på lönesumman (210 000 × 0,3142 = 65 982) 65 892
Företagets vinst (500 000 – 120 000 – 210 000 – 65 982 = 104 018) 104 018
Schablonavdrag inför uträkning av bolagsskatt (104 018 × 0,75 = 78 013) 78 013
Bolagsskatt 21,4 % på företagets vinst (78 013 × 0,214 = 16 695) 16 695
Kvarvarande belopp för utdelning (104 018 – 16 695 = 87 323) 87 323
Vinstskatt på 87 323 kr. Utdelning av vinsten till ägaren beskattas till 2/3 delar med 30 % i inkomstslaget kapital. 17 464
Beräkning av utdelning av 87 323 kr efter vinstskatt (87 323 – 17 464 = 69 859) 69 859

 

Uträkning frilansarens totala nettoinkomst
Nettoutdelning 69 859
Nettolön 178 203
Summa: 245 062

 

 

 

Var det några termer eller ord i räkneexemplet som du inte förstod? Läs vidare så förklarar vi!

Beskattningsår

En juridisk person eller en person deklarerar sina inkomster för ett helt år åt gången. Man deklarerar alltid för föregående år. T.ex. år 2021 kommer du att deklarera för beskattningsåret 2020. För ett aktiebolag, som är en juridisk person, motsvarar beskattningsåret räkenskapsåret. Läs mer om räkenskapsår här på Skatteverkets hemsida.

Arbetsgivaravgift

Är flera avgifter som aktiebolaget betalar ut för alla som är anställda och vilket ger dem ett grundläggande försäkringsskydd. För inkomståret 2020 är beskattningsavgiften 31,42 procent för de anställda. [1] Arbetsgivaravgiften skiljer sig också åt beroende på dina anställdas ålder. Läs mer om arbetsgivaravgiften här på Skatteverkets hemsida.

Kommunalskatt

En skatt bestående av den kommunala skatten och landstingsskatten. Den sammanlagda skatten kan skilja sig flera procent beroende på region. Genomsnittet är ca 31 procent.

Bolagsskatt

Bolagsskatt är en skatt som tas ut på aktiebolagets årliga vinst. Bolagsskatten varierar beroende på när aktiebolagets beskattningsår ägde rum. Den är:

 •       21,4 procent om beskattningsåret började mellan 2018/12/31 och 2021/01/01.
 •       20,6 procent om beskattningsåret började efter 2020/12/31.

3:12 reglerna

3:12 reglerna kan tillämpas på flera sätt när ett fåmansföretag ska ta utdelning och betala skatt. Vi har valt den tillämpning som beskrivs i tabellen, men det finns flera och om du är påläst kan du optimera ditt vinstuttag. Du kan läsa mer om 3:12-reglerna här på Skatteverkets hemsida.

Statlig skatt

En extra skatt som tas ut på allt en anställd tjänar över en viss summa. Den summan kallas för skiktrgänsen. Skiktgränsen var 509 300 kr år 2020. Vi tar ett exempel. Låt oss säga att du är anställd i ditt aktiebolag och tjänade 519 300 kr år 2020. Det är 10 000 kr över skiktgränsen. På dessa 10 000 kommer du betala 31 procent i kommunalskatt plus 20 procent i statlig skatt. Det är cirka 5000 kr i skatt. Den statliga skatten läggs ovanpå den kommunala skatten.

Fåmansföretag

Enligt huvudregeln klassas ett bolag som ett fåmansföretag om fyra personer eller färre har 50 procent eller mer av rösterna i bolaget. Rösterna fås genom att äga aktier i bolaget. 

Grundavdrag

Grundavdrag innebär att ett avdrag görs på din beskattningsbara förvärvsinkomst. Där inkluderas lön, pension, arvoden och aktiv näringsverksamhet. Avdraget skiljer sig beroende på hur stor eller liten din inkomst är och för vilket beskattningsår det gäller.  Se hela listan för avdrag här på Skatteverkets hemsida.

I “räkneexemplet aktiebolag” hade egenföretagaren en lön på  210 000 kr under 2020. Grundavdraget för den inkomsten är 30 200 kr för beskattningsåret 2020. 210 000 – 30 200 = 179 800. Skatten kommer därför att beräknas på 179 800 kr.

Schablonavdrag

Du får göra avdrag för upp till 10 % av ett överskott upp till 111 111 kr. På överskott som är 111 1111 kr eller mer får du göra ett avdrag på 25 %. Avdraget sänker den inkomst som din skatt sedan beräknas på. Vi tar ett exempel. Låt oss säga att ditt aktiebolags överskott är 50 000 kr. Då blir schablonavdraget 5000 kr (10 %). Din skatt kommer då att beräknas på 45 000 kr.

Jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdraget är ett avdrag du får göra på din arbetsinkomst (lön). Det som påverkar avdragets storlek är b.la.

 •       Storleken på din lön
 •       Hur många månader du jobbat i Sverige
 •       Om du är över 65 eller inte

Du kan läsa mer om jobbskatteavdrag här på Skatteverkets hemsida. I exemplet har vi gjort en förenklad beräkning. Vi har b.la. utgått från prisbasbeloppet för 2020, grundavdraget för en årsinkomst på 210 000 kr och genomsnittlig kommunalskattesats (31 %).

 

Joina en community av frilansare.

Gigway är en plattform för frilansare i Sverige som matchar bolag med specialister inom media, marknadsföring, design och IT. Hos Gigway kan du som frilansare chatta och förhandla pris direkt med kunden. Du kan jobba on site eller remote och avgör själv om du vill ta betalt per timme, heltid eller projekt. 

Looking for freelancers? Create a company account and post your gig for free.Read more
+